28.10.2019 15:04 │Günc.: 28.10.2019 15:05

Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan dini bir kınama şekli verilen isim olarak açıklanıyor.

Kelime tam olarak “herhangi bir kimseyi iletişimin, toplumun dışına çıkarma” anlamına gelir. Bazı dinlerde aforoz, grup ya da bir üyenin manevi kınamasını da içerir.

AFOROZ SONRASI YAPTIRIMLAR

Ayrıca bazı durumlarda, aforozdan sonra dini toplumun norm ve kurallarına ya da suça uygun olarak sürgün, soyutlama ve utandırmadan oluşan kınama ve yaptırımlar ortaya çıkar. 

ANATHEMA

Aforoz'un İncil'e ilişkin ilk kullanımı “anathema” şeklindedir. Anathema erken kilise döneminde, aforozdan öte korkunç dini yaptırımların bir şekli olarak kullanılmıştır. Bilinen ilk örnek M.S. 306 yılında gerçekleşmiştir. Roma Katolik Kilisesi; nadiren bireylere karşı kullansa da, bu yaptırımlardan halen faydalanmaktadır. Bazı modern kiliseler, herhangi tüm soyutlama, dışlamaları anathema olarak nitelerler.

Yorumların Devamı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Eklenenler