20.07.2019 19:05 │Günc.: 18.10.2019 00:51

Ast, birinin buyruğu altında olan görevli, veya rütbe ve kıdemce küçük olan askere denir.

Ayrıca tıpta kullanılan testler arasında AST karaciğer rahatsızlıklarında kullanılan bir labaratuvar testidir. Açılımı aspartat aminotransferazolarak bilinir ve serum glutamik-oksaloasetik transaminaz; SGOT da diğer bilinen isimleridir. Karaciğer bozukluklarını araştırmak için alanin aminotransferaz (ALT) ile birlikte istenen bir tetkikdir.

ALT testi AST testine göre daha özellikli bir test olmasına rağmen her iki test de karaciğer harabiyeti durumunu haber verir. AST nin ALT ye göre belirli bir oranı vardır ve bu oran hastalık tanılarında hekim tarafından değerlendirilir. Karaciğerde hangi hastalık ya da hastalıklar olduğunu anlamak için AST düzeyi, ALP de denilen alkalen fosfataz, total bilirubin ve total protein değerleriyle karşılaştırılır. Hamilelikte AST düzeyleri genellikle düşük seyreder.

Kanda AST ne zaman istenir?

Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, sarılık, karın şişkinliği, bulantı kusma, vücutta kaşıntılar, idrarı koyu renkli ve dışkıyı ise açık renkli çıkarma durumlarında diğer karaciğer testleri ile birlikte doktorunuz tarafından istem yapılır. Ayrıca karaciğer hastalıklarına genetik yatkınlığı olan, diyabetli olan ve alkol düşkünlüğü olduğu bilinen kişilerde de diğer testlerle birlikte AST testi istenir.

Kanda AST ne anlama gelir?

Karaciğer hastalıkları olan siroz, hepatitler(A,B,C,D), Karaciğer tümörleri(HCC: hepatosellüler karsinoma) gibi hastalıklarda AST düzeyleri anormal artışlarla seyreder. AST’ nin artması karaciğer toksisitesinin bir göstergesidir. Aşırı yükselmiş olan AST düzeyleri genellikle hepatit dediğimiz viral kaynaklı enfeksiyonlara işaret edebilir.

Hepatit başlangıcında 1-2 ay boyunca AST yüksek seyreder. AST sonradan düşmeye başlar. Karaciğerin ilaçlar gibi toksik etkili maddelere maruziyetide AST’ nin artmasına neden olabilir. Kolesistit (safra kesesi), siroz ve kalp krizi gibi hastalıklarda da AST artışı bilinir. Bütün bu belirttiğimiz karaciğer hastalıklarında AST, ALT’ ye göre daha az yükseldiğinden bu iki kan testi sonuçlarında AST/ALT oranı denilen bir oran oluşur.

Bu yüzden hekimler genellikle bu iki testi birlikte istem yaparlar. Burada dikkat edilmesi gerekenler ise her AST yükselişinin karaciğer hastalığına işaret edeceği yanılgısına düşülmemelidir. Çünkü hastaların kullandığı bazı ilaçlar, zorlu egzersizler, yakın zamanda yapılmış aşılar ve kas içi enjeksiyonlar da AST yüksekliğine neden olabilir.

ALT ve AST düzeyinin artması ne demektir?

AST ve ALT düzeyleri her ne kadar karaciğer hastarının spesifik göstergeleri olsada başka dokulardada bulunabileceği için; artmış ALT veya artmış AST düzeyleri her zaman mutlaka karaciğer hasarı olduğunu göstermez. AST ve ALT seviyeleri hastanın klinik durumu ve şikayetleri ile birlikte değerlendirilmeli ve bu değerlendirme mutlaka bir doktor tarafından yapılmalıdır.

Bu enzimlerin düzeyleri karaciğer hasarı veya hastalığın prognozu (sağkalımı) ile mutlak korele değildir. Bu nedenle AST (SGOT) ve ALT (SGPT) düzeylerine bakarak karaciğerdeki hasarın derecesini belirlemek, yahut hastalığın gidişatı hakkında fikir yürütmek doğru değildir.

Mesela \"akut viral hepatit A\" hastalarında karaciğer enzimleri (AST ve ALT) çok yüksek olduğu halde hastalar karaciğerde hiçbir kalıcı hasar olmaksızın iyileşmektedirler. Tam tersi şekilde \"kronik hepatit C\" hastalarında AST ve ALT düzeyleri düşük olmasına rağmen karaciğerdeki hasar beklenenin çok üzerinde olabilir. Hastalarda kronik karaciğer yetmezliği, Siroz gelişebilir.

Hangi karaciğer hastalıkları AST ve ALT düzeylerini yükseltir?

Yaygın hepatik nekroz durumunda yani çok sayıda karaciğer hücresinin (hepatosit) ölmesi durumunda kandaki AST ve ALT düzeyleri yükselir. Akut viral hepatitler (Hepatit A ve Hepatit B), belirgin karaciğer toksisitesi olan ilaçların kullanımı (asetaminofen-acetaminophen), kardiyovasküler kollaps (şok) durumlarında (ki bu durumda karaciğere gelen kan akımı azalacak ve karaciğer hücrelerinin beslenmesi bozulacaktır) karaciğer hücreleri hasar görecek ve kandaki transaminaz düzeyleri artacaktır.

Karaciğer enzimlerindeki hafif yüksekliklere sıklıkla rastanılmaktadır. Bu durum sağlıklı kişilerde görülebilir. ve biyokimya tetkiklerinden kaynaklanabilir. Bu durumda karaciğer fonksiyon testlerindeki yükseklik (AST ve ALT yüksekliği) normal değerin iki katını yada 100 U/L\"yi aşmamaktadır.

AST ve ALT\"de hafif yükselmelerin en sık sebeplerinden birisi karaciğerde yağlanmadır. Karaciğer yağlanmasının toplumdaki en sık sebebi ise alkol kullanımıdır. Bunun yanında şeker hastalığı (diabetes mellitus) ve şişmanlık (obezite) de karaciğerde yağlanmaya neden olabilmektedir. Kronik hepatit C hastalığıda AST ve ALT düzeylerindeki hafif yülselmelerin diğer bir sebebidir.

Sözlükte "ast" ne demek?

1. Alt, derece bakımından altta olan.
2. Birinin buyruğu altında olan görevli, madun.
3. (birine göre) rütbe ya da kıdemce küçük olan asker.

Ast kelimesinin ingilizcesi

[ast (Atlantic Standard Time) ] n. bough, branch of a tree, limb, large or main branch of a tree, ramus
v. graze, feed on growing grass, browse
adj. junior, subaltern, inferior, subordinate, bye

Yorumların Devamı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Eklenenler