12.11.2018 22:56 │Günc.: 18.10.2019 12:32

Devlet ve milletlerin her birinin kendine mahsus timsali olan türlü renkte, genel olarak diktörtgen biçiminde kumaş parçalarına verilen İsimdir.

Bir teşkilatın işareti olan veya sadece herhangi bir işaret olarak kullanılan kumaş parçaları da bu adla anılır. Bayrakların üzerinde milletlerin tarihi, gelenekleri, özellikleriyle ilgili bazı şekiller, çizgi ve işaretler bulunur. Bayrağın ilk şekilleri, eski milletlerin bilhassa ordu teşkilatında kullandıkları alametlerdir.

Bugünküne benzeyen bayrakların ilk olarak Çin ve Hindistan'da kullanıldığı sanılmaktadır. M. Ö. 1122 yılında Çin'de kurulan Çu hanedanı kurucusunun beyaz bir bayrağı olduğu söylenir. Roma süvarilerinin kullandığı bayrak da bugünkü bayraklara benzemezdi. İslamlığın ilk çağlarından beri Arapların da bayrak kullandığı bilinmektedir.

Hz. Muhammedin bayrağının siyah olduğu söylenir. Arapların da bayrak adetlerini Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlardan aldıkları sanılmaktadır. İslam dinini kabulden önce muhtelif Türk devletlerinde «damga», «tuğ» gibi adlarda bayrak kullanılmıştır. Daha sonra Türklerin kurdukları ilk büyük imparatorluk olan Gazneliler'de bayrak siyahtı.

Ortaçağ sonlarıyla Yeniçağ ‘ın başında dünyanın en kudretli devleti olan Osmanlılar'ın kullandığı pek çeşitli bayraklar vardı. 14. yüzyılda beyaz, 15. yüzyılda da kırmızı bayraklar kullanılmıştır. Bugünkü bayrağımızın esas olan kırmızı zemin üzerine Ayyıldız, 18. yüzyılın sonlarına doğru resmi bir şekil almıştır. Ancak bayraktaki yıldız bugünkü gibi beş köşeli değil, sekiz köşeliydi. Beş köşeli halini 1860'ta almıştır.

Nihayet 29 mayıs 1936'da kabul edilen bir kanunla Türk bayrağının şekil ve oranları kesin olarak tespit edilmiş, ertesi yıl yayınlanan bir kararnameyle de bayrağın kullanılış şekli bir nizama bağlanmıştır. Bayrak genel olarak sabah saat sekizde çekilir, güneş batarken indirilir. Evlere, dükkanlara yalnız milli bayram günlerinde asılabilir. Cumhurbaşkanlığı forsu devlet başkanının bulunduğu binaya, bindiği kara ve deniz araçlarına çekilir. Bayrak sökük, yırtık, kirli halde aşılamaz.

Bayrak çeşitleri: Sancak: Alayların başında bir sancaktar tarafından taşınan işlemeli, kenarı saçaklı savaş bayrağına denir. Fors: Cumhurbaşkanı ile amirallere, generallere mahsus kare biçiminde bir bayraktır. Bu tabir, bazı servis bayrakları için de kullanılır. Bandıra: Yabancı gemilerin bayrakları için kullanılan bir tabirdir. Flama: Genel olarak işaret için kullanılan üçgen biçimindeki küçük bayraklardır. Gidon: Kenarı yırtmaçlı flamaya denir. Filandra: Şeride benzeyen ince, uzun bir kumaştan yapılmış bir bayraktır.

Sözlükte "bayrak" ne demek?

1. Bir ulusun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş; öncü, çığır açan.2. Vatanın ve ordunun simgesi; simge, sembol.3. Belli bir topluluğun, örgütün simgesi.

Bayrak kelimesinin ingilizcesi

[Bayrak] n. flag, ensign, standard, colors, banner, oriflamme, pennon

Yorumların Devamı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Eklenenler