23.02.2019 22:23 │Günc.: 18.10.2019 09:51

Cami; Müslümanların topluca namaz kıldıkları, ibadet ettikleri, ibadethanelerine verilen isimdir. Camiler çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Cami bölümlerinin her biri farklı işlevleri bulunmaktadır. Camiler bir düzen ve nizam içerisindedir.

Camilerin bölümleri

1. Harim

2. Mihrap

3. Minber

4. Vaaz kürsüsü

5. Hünkar mahfeli

6. Müezzin mahfili

7. Son cemaat yeri

8. Minare

9. Şerefe

10. Şadırvan

11. Avlu

Müezzin mahfili

Müezzinlerin sohbet etmek ve namaz kılmak için kullandıkları yerden biraz yüksekçe yapı. Müezzinlerin, camilerde, birarada oturmaları için ayrılmış yüksekçe yerdir. Şartlarına uygun kişilerin (Müslüman, aklı başında vb.) günde 5 defa müezzin tarafından camiye gelmeleri için yapılan çağrıya uyarak camiye gelenler bir topluluk oluşturur. Burada yapmaları gereken ibadeti yaparlar. Budan sonra birbirlerinin hatırlarını sorarlar, sıkıntıda olanlara yardım ederler. Hasta olanları öğrenir, ziyaret ederler. Sevgiye, saygıya dayanan bir toplum oluşmasına yardım ederler. Ayrıca bilhassa Cuma günleri ve bayramlarda kürsü ve hutbede yapılan vaazlarla dini bilgilerini geliştirirler, birbirleriyle olan ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmiş olurlar.

Harim

Camilerde cemaatin namaz kılmaları için ayrılmış bölümdür. Sanat tarihi teknolojisinde, camilerde namaz kılmaya tahsis edilen mekana denmektedir.
Harim, Allah'la O'nun kulu olan insan arasında bir nevi bağ kurma mahalli olması sebebiyle kutsal sayılır. Namaz dışında eğitim ve öğretim gibi bazı faaliyetlerin uygulanmasında da açık olmakla birlikte saygılı bir tutumla belli kurallar dairesinde hareket edilmesi gereken bir mahaldir.

Mihrap

İmamın cemaate namaz kıldırırken durduğu dışa doğru oyuntulu bölümdür. Kelime olarak "Harabe" kökünden gelir.
Terimde camilerin kıbbe duvarında, yarım daire şeklinde ve öne doğru eğik olan yere mihrab denir. Gene mihrab, cami harimlerinde, müslümanların namaz kılacakları kıble yönünü belirleyen, kıble duvarına açılmış, cemaatle namazlarda imamın en önde durduğu yerdir.

Mihrap örneği

Minber

İmamın cemaate Cuma ve Bayram hutbelerini okumak için çıktığı yüksek yer. Arapça'da "nebera (yüksek olmak)"  ukökünden gelmekte ve yüksek yer, ikemle semeri, sedye manaları ifade etmektedir. Terimde, Cuma ve bayram namazı kılınan yerlerde hatiplerin hutbelerini okumak için çıktıkları basamaklı yerlere minber denmektedir. Mihrabın sağ tarafında ve kıble duvarına dik olarak durur.

Minber örneği

Vaaz kürsüsü

İmamın Cuma vaazları vermek için kullandığı bir çeşit büyük sandalyedir. Kürsü kelime olarak; sandalye, taht ve divan manasına gelmektedir. Aynı zamanda, camilerde vaizlerin cemaata vaaz vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe bir yere de kürsü denmektedir.

Vaaz kürsüsü örneği

Hünkar mahfili

Padişahların namaz kılmak için kullandıkları özel bölüm. Sultanların inşa ettikleri camilerde zeminden yüksek ve kafesle bölünmüş yere denmektedir.

Hünkar mahfili örneği

Son cemaat yeri

Cemaatle namaz kılmaya yetişemeyenlerin namaz kılmaları için ayrılmış özel bölüm. Cemaate yetişemeyenlerin sonradan namazlarını kılabilmeleri için ayrılmış yer.

Son cemaat yeri örneği

Minare

Camilerde ezanı uzak yerlere duyurmak için yapılmış bir kuledir. Aslı "menare" olan bu kelime dilimize "minare" olarak geçmiştir. Nur yeri (ışık yeri) manasına gelip, camilerde ezan okumak maksadıyla inşa olan yüksek yere minare denmektedir.

Minare örneği

Şerefe

Minarenin üzerinde bulunan, ezan okumak için çıkılan bir çeşit balkondur.

Şerefe örneği

Şadırvan

Camilerde abdest almak için yapılmış bölümdür. Namazdan önce abdest almak için, genellikle avlu ortasında bulunan ve etrafında muslukların sıralandığı su haznesidir.

Şadırvan örneği

Avlu

Cami harimlerine bitişik, genellikle şadırvan veya revaleyi kapsayan üstü açık yerlere denir.

Avlu örneği

Yorumların Devamı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Eklenenler