09.11.2018 00:26 │Günc.: 18.10.2019 12:33

Yunan mitolojisinde evlilik tanrısıdır. Ana olmanın büyüklüğünü ve hakimiyetini temsil eden Hera, kardeşi Zeus ile evlenmiştir. Evli kadınların koruyucusu olarak kıskanç bir kadın şeklinde tasvir edilir. Eski Yunan'da her yıl Hera'nın evlenmesini kutlamak için bayramlar düzenlenirdi. Eski Roma'da İse Hera'nın yerini «Junon» almıştır.

Mitolojide en güçlü, en cesur ve ikinci en güzel tanrıça olarak nitelendirilir.Hatta Hera Afroditten sonra en güzel tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiş, kendisini hep Zeus’a sunmuştur. Simgeleri nar, zambak, inek, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Çok kıskanç bir tanrıçadır, Zeus'la ilişkisi olduğunu bildiği Kallisto'u ayıya, İo'yu ineğe çevirmiştir. Zeus Herayı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Ama Zeus'u etkilemediği aşikardır. Zeus baştanrı ve Hera baştanrıça olarak bilinir.

Koca Zeus, Argos Kralı’nın güzel kızı İo’ya tutulmuştur. Sevdasını karısı Hera’dan gizleyebilmek için sevgilisi ile buluştuklarında kendini ve İo’yu kara bir bulutla sarar. Kurnaz Hera, gün ortasında ansızın gece olduğunu görünce kocasından kuşkulanır. Onu göklerde arayıp bulamayınca dünyaya iner. Koyu bulutları bir üflemeyle dağıtır.Tez davranan Zeus da Hera’nın İo’yu görmemesi için genç kızı beyaz güzel bir ineğe çevirir. Ama Hera olanları anlamıştır. Zeus’tan ineği kendisine hediye etmesini ister. Uzun ısrarlardan sonra Zeus ineği karısına vermek zorunda kalır.Hera, İo’yu yüz gözlü çoban, dev Argos’a teslim eder. Argos’un kimi gözleri uykudayken kimi gözleri de İo’yu gözlemektedir. Zeus, İo’yu kurtarabilmek için tanrı Hermes’ten yardım ister. Çoban kılığına giren Hermes kavalıyla öyle güzel ninniler çalar, öyle güzel masallar anlatır ki devin yüz gözü de uykudan kapanır. Hermes de onu uykudayken öldürür.

Argos’un yüz gözünü sevgili kuşu tavusun kuyruğuna serpen Hera, olanların öfkesiyle bu kez İo’ya bir at sineği musallat eder. İo bu sinek yüzünden ne karnını doyurabilmekte ne de uyuyabilmektedir. Sinekten kurtulabilmek için oradan oraya koşturur durur. Bu arada yolu Boğaz’a düşer. İo, boğaz’ı boydan boya geçerek Kafkasya’ya ulaşır. Burada insanlara ateşi armağan ettiği için cezalandırılan Prometheus’la karşılaşır.Prometheus Kafkas dağlarına zincirlenmiş, yüreğine bir kartal musallat edilmiştir. Kartal her gün yüreğini yemekte, yüreği ise her gün biraz daha büyümektedir. İnsan sesiyle konuşan güzel ineğin başından geçenleri öğrenen Prometheus onu avutmaya çalışır. Prometheus geleceği gören bir kişi olduğu için İo’nun başında gelecekleri bilmektedir. Daha çok ülkeler dolaşacaktır İo, çok denizler geçecektir.

Kıyısında ilk kez koştuğu denize "İoniyen" adı verilecek, Kafkasya’ya gelirken geçtiği Boğaz’a da "Bosphorus (İstanbul Boğaz’ı)" yani "Buzağı Geçidi" denilecektir. Ama bunları söylemez İo’ya. Daha sonrasını, Nil kıyılarına varacağını, orada Zeus tarafından insan kılığına sokulup, ona Epophos adlı bir oğul doğuracağını anlatır İo’ya. Şunları da ekler sözlerine:

Şunu bil ki senin soyundanYiğit, cesaretli biri çıkacakVe kurtaracak beni buradan …

Hera'nın mitolojideki önemi

Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur.

Hera'nın kişisel özellikleri

Mitolojide en güçlü, en cesur ve en güzel tanrıça olarak nitelendirilir. inek gözlü, ak kollu Hera da denilir. atta Hera, Aphrodite'den sonra en güzel ikinci tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiş, kendisini hep Zeus'a sunmuştur. Çok kıskanç ve kinci bir tanrıçadır, işlerini bir düzen içinde yürütür. Genellikle baş örtüsüyle ya da taçla betimlenen, olgun kadındır.

Hera'nın simgeleri

1. Nar

2. Zambak

3. İnek

4. Akrep

5. Tavus kuşu

Hera'nın zeus'tan üstünlükleri

1. Zeus'tan daha iktidar sahibidir.

2. Zeus'un önemli kararlarında çok büyük etkisi vardır.

3. Zeus'tan daha zengindir.

Hera'nın çocukları

1. Ares

2. Hephaistos

3. Eileithyia

4. Hebe

5. Heusha

Yorumların Devamı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Eklenenler