11.10.2018 20:07 │Günc.: 18.10.2019 14:46

Yassı yapıda genellikle örtücü doku işlevi yapan hücrelerdir. Epidermiste cildin en üst tabakasında bulunur. Ağız boşluğu, deri, rahim ağzı, vajina gibi alanları örten skuamöz hücreler bozulmaya başladığında epitel yapı etraftaki doku ve organları işgal ederek lenf düğümlerine ve merkezden uzak noktalara yayılabilir.

Özellikle cilt, akciğer, dudak, ağız, mesane, serviks kanserleri skuamöz hücrelerin atipik hale gelmesi yani bozulmaya başlaması ile meydana gelir.Skuamöz hücre bozulmaları, yavaş yavaş büyüyerek bazen ülsere dönüşen küçük, ağrısız bir yumru ya da deri lekesi olarak ortaya çıkar. Genellikle baş bölgesinde dudaklar, ağız ve kulak çevresinde görülür.

Baş ve boyun bölgesindeki skuamöz hücreli atipik epitel doku bozukluğu dünya kanser istatistiklerinde 6. sırada yer alır. Erkeklerdeki kanserlerin yüzde 4'ü, kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 2'sini skuamöz hücrelerdeki atipik bozulmalar oluşturur. Diğer organlarda gösterdiği hastalık belirtileri baş ve boyun bölgesindekine benzer özellikler taşır.

Genellikle güneşe maruz kalan, ciltte yanıkların oluştuğu, uzun süreli iyileşmeyen yaraların var olduğu bölgelerde röntgen ışınlarına, arsenik ya da petrol türevi kimyasallara maruz kalan bölümlerde skuamöz hücreler atipik epitel doku bozukluğuna uğramaya açıktır. Önemsenmediğinde kansere çevirebilir. Ayrıca deri enfeksiyonları ve bağışıklık sisteminin uzun süre baskılandığı durumlarda görülme riski yüksektir.

Skuamöz hücreli karsinom

Skuamöz hücreli karsinom (SCC), ya da yassı hücreli karsinom bir kanser çeşidi olan karsinomun alttiplerin olup birçok organdan köken alabilir. Bu organlardan birkaçı; cilt, akciğer, dudak, ağız, mesane, vajina, serviks (rahim ağzı) olup örnekler artırılabilir. Cilt kanserleri içerisinde bazal hücreli karsinomadan sonra 2. en yaygın cilt kanserlerinden biridir. Epidermiste cildin en üst tabakasını oluşturan skuamöz hücrelerden kaynaklanir.

Skuamöz kanserler muköz membranları da kapsayacak tarzda vücudun her tarafında görülmekle birlikte, en yaygin güneşe maruz kalan bölümlerde meydana gelir. Skuamöz hücreli karsinoma genellikle bir süre epidermiste kalsa da tedavi edilmediğinde zaman içerisinde daha alttaki doku katmanlarına nüfuz eder. Vakaların küçük bir kısmında uzak doku ve organlara metastaz yapar. Bu durum gerçekleştiğinde skuamöz hücreli karsinomalar ölümcül olabilirler.

En yaygın olarak muköz membranlarda, dudakta ve kronik deri enfeksiyonu görülen yerlerde gelişen skuamöz hücreli karsinomalar metastaz yaparlar. Cilt kanserinin ikinci sıklıkta görülen tipidir (%10-15). Kronik (10-20 yıl) güneş ışığına maruz kalma sözkonusudur. Ekvator dolaylarında relatif olarak insidansı artmaktadır. Erkeklerde daha sık görülür. Risk faktörleri genel olarak BCC ile ortaktır.

Genellikle ciltte eritematöz, ülsere, kabuklu bir lezyon şeklinde görülür. Tabanı sıklıkla granülerdir, yumuşak, kolay ufalanabilen ve minimal travmayla kanama eğilimli lezyonlardır. Lezyon kenarları ciltten yüksek bir endürasyon yapar ve etrafındaki dokularda inflamatuar yanıt oluşturabilir. Kalıcı ülserasyon alanları, önceki travma yerleri, yanıklar veya eski skarlar (Marjolin’s ülser) üzerinde tümör gelişebilir.

Bir kronik ülserde neoplastik değişiklik Basal Cell veya SCC ile sonuçlanabilir ve kötü prognoz ve yüksek mortaliteyle birlikte olabilir. Yüzeyel multifokal lezyonlar aktinik ciltte doğabilir. Genellikle pullu-kabuklu bir yama eşlik eder ve bunlar minimal travmayla kanarlar. Tanı ve lezyonun değerlendirilmesi zor olabilir ve multiple biyopsiler gerekebilir.

SCC nadiren bir nodüler, eksofitik lezyon şeklinde görülebilir. Başlangıçta kistiktir, giderek büyür ve ülseratif olmaya meğillidir. Bu lezyonlar aniden ortaya çıkıp büyüme yapabilirler. SCC analizinde birkaç histopatolojik karakter önem kazanır. Düzensiz kitlede epidermal hücreler, aşağı doğru prolifere olur ve dermise invaze olur.

Tümör keratinizasyon varlığına bağlı olarak diferansiye olur. Broders klasifikasyonu kullanılarak tümör 1’den 4’e kadar sınıflandırılabilir. SCC’nin de novo lezyonlarının davranışları daha agresiftir ve yüksek metastaz potansiyelleri vardır. En az %8 oranında rejyonel ve uzak metastaz geliştiği bildirilmektedir.

Yorumların Devamı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Eklenenler