12.11.2018 23:01 │Günc.: 18.10.2019 12:32

Bayrak; Bir ulusun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş anlamına gelmektedir. Türk bayrağı; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusal ve resmi bayrağına verilen isimdir. İstiklal Marşı'nın 1. , 2. ve 10. kıtalarında Türk bayrağından bahsedilir.

Türk bayrağının özellikleri

1. Kırmızı arka plan rengi bulunmaktadır.

2. Zemin renginin üzerinden Ay ve beş köşeli yıldız simgeleri bulunmaktadır.

3. Kırmızı rengin tonu Pantone 186 ve RGB (227, 10, 23) olarak belirlenmiştir.

4. Kendine has ölçüleri bulunmaktadır.

5. Kendine has türleri bulunmaktadır.

Türk bayrağının anlamı

Türk bayrağına arka plan rengini veren kırmızı bu vatan için savaşan şehitlerimizin kanını temsil emektedir. Türk bayrağının üzerindeki Ay ve beş köşeli yıldzı simgelerinin ne anlama geldiğiyle ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşleri sizlere aktaralım.

1. Beş köşeli yıldız "demokrasi" eşitlik ve özgürlüğü, hilal "İslam"ı simgeler.

2. Yarım ay "Allah"ı, yıldız "Peygamber"i temsil etmektedir.

3. Savaşta ölen askerden oluşan kan gölünden ay ve yıldızın gösterilişidir.

4. Ay ve Beş köşeli yıldız, Orta Asya'dan gelen "Türklüğü", kırmızı zemin ise "vatanı" temsil etmektedir.

5. Osmanlı Devleti Bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.

6. Yarım ay "yenilenme"yi, Beş köşeli yıldız ise "Türklüğü" temsil etmektedir.

7. Türk Bayrağı'ndaki Ay "İslamiyeti", Beş köşeli yıldız ise ise "Türklüğü" temsil eder.

Türk bayrağının kabul tarihleri

Osmanlı döneminde "1844" yılında, Cumhuriyet döneminde "29 Mayıs 1936" tarihinde kabul edilmiştir.

Türk bayrağının tarihçesi

Osmanlı İmparatorluğu'ndan önceki Anadolu Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Türk Bayrağı'nı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz renkli sancak olarak görürüz. 15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Savaşı'nda ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk Bayrağı'na en yakın şekle ise III. Selim döneminde rastlanır. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. 1842 yılında Abdülmecit döneminde yıldız beş köşeli haliyle kullanılmaya başlanmıştır.Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı "Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi" ile de Türk Bayrağı'nın kullanılışı düzenlenmiştir.

Türk bayrağının örtülebileceği yerler

1. Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin,

2. Şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına,

3. Açılış törenlerinde Atatürk heykellerine,

4. Resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Türk bayrağı ile ilgili yasaklar

1. Yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz

2. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez.

3. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz.

4. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.

5. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

6. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz

7. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Türk bayrağı hangi durumlarda yarıya indirilir?

Türk Bayrağı, yas alameti olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olan 10 Kasım'da yarıya indirilir. Yas alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.

Türk bayrağı çeşitleri

1. Gönder Bayrakları

2. Salon Bayrakları

3. Masa Bayrakları

4. Dış Mekanlarda Binalardan Sarkıtılan Bayraklar.

Bayrak nedir?

Yorumların Devamı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Eklenenler