Bir bedelin ödenmesi sırasında yapılan indirim. Bankacılıkta iskonto, vadesi gelmemiş bir senedin vadesine kadar olan kısmın
Lehdar'ın diğer adı Menfaattar'dır. Lehdar yada Menfaattar; Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani
1. Bir bankanın elinde bulundurduğu, ödeme sırası henüz gelmemiş senetleri bir başka bankaya ıskonta ettirmesi. Reeskont kelimesinin
1. mülk olarak verme. 2. Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi. Temlik kelimesinin ingilizcesi law alienation, transferral (of a
Kazanç sağlamak amacıyla yürütülen tüm alım-satım işlemlerine ticaret denilmektedir. Ekonomik anlamda insanoğlunun varlığından bu yana süregelen
Manipülasyon; İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme işlemine denilmektedir. Manipülasyon çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Borsa'da
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın kısa adı olan Swift; Tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon
Ekonomik faaliyetlerde kısa süreli bir küçülme halidir. Genellikle iki çeyrek ile birkaç yıl arasında sürer. Ekonomide küçülme,
Ekonomi programlarında sıkça bono kavramını duyarız. Bu yazıda bono nedir? Bono çeşitleri nelerdir? gibi soruları kısaca
10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı
Obligasyon. Seri halinde çıkartılan ve çoğunlukla faizli olan borç senedi. Tahviller genellikle hamiline yazılı düzenlenmekle birlikte nama
Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut,