Bir fikir akımıdır. Hedefi, kadınlarla erkeklere eşit haklar sağlamaktır. 18. yüzyılın başlarına kadar kadınların sosyal hakları
Sosyal, politik, yasal ve ekonomik alanda kadın haklarını ve kadın-erkek eşitliğini savunan kimselere feminist denir. Feminist kısaca
Kişinin başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılması, suistimal edilmesi, istemediği halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olması
Coachella, her yıl Kaliforniya'da düzenlenen müzik ve sanat festivali olarak açıklanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden müzikseverlerin katılımıyla Amerika'nın
Toplum içindeki bireylerin hareketini anlamlandırmamızı sağlayan bir psikolojik fenomeni detaylandırmadan önce, hakkında birçok araştırma ve deney
Anal seks ya da diğer adıyla ters ilişki, özellikle ereksiyon olmuş penisin rektumdan içeri sokulması şeklinde
Oral seks ya da bir başka deyişle ağızdan ilişki, bir cinsel ilişki türüdür. Oral yoldan yapılan
Seks yada diğer bir deyişle sevişme insanların cinsel açıdan tatmin olmalarını sağlar. Aynı zamanda insanlığın soyunun
Platonik aşk adını ünlü düşünür Platon'dan alır. Platonik aşk, sekülerlikten çıkarak tinsele dönüşen aşk anlamına gelmektedir. Bizde
Aşk, sevgilinin çarpık bacaklarını düz görmektir demiş şair. İşte büyük düşünürlere göre aşk nedir? Aristo: "Sevmek acı
(Toplumbilim), insan topluluklarının yaşayışını, bu yaşayışı yöneten kanunları inceleyen bilimdir. Sosyoloji sözü, Latince «socius (arkadaş)» sözünden
Avrupa'nın muhtelif yerlerinde, Kuzey Afrika'da, İran ve Bülücistan'da, Amerika'da yaşayan eski bir kavimdir. Dilleri bakımından Hindistan'dan