Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri
SağlıkA- | A+
24.10.2019 10.33

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar: Küçük hücreli olmayan ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayrımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanser de değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilirler.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Küçük hücreli akciğer kanserlerinde daha yaygındır ve genel olarak daha yavaş gelişir ve yayılırlar. Bu kanserin 3 ana tipi vardır; bu tipler arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur.
kanser

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu kansere, yulaf hücresi kanseri de denir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır. Bu tipteki kanserler daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması daha fazladır.

AKCİĞER KANSER RİSK FAKTÖRLERİ

Akciğer kanserinin oluşumu tek bir sebebe bağlanmaz. Yapılan araştırmalar sonucu akciğer kanserinin birçok nedeni bulunmuştur. Çeşitli faktörler akciğer kanseri oluşumunda rol oynayabilir. Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir. Kanser bulaşıcı değildir. Bazı insanların akciğer kanserine yakalanma riski diğerlerinden daha fazladır. Aşağıdaki durumlarda kanser riski artmaktadır.

BULGULARIN FARKINA VARILMASI

Akciğer kanserinin en yaygın belirti ve bulguları;

Bitmek bilmeyen ve zamanla daha kötüye giden bir öksürük
Kalıcı göğüs ağrısı
Kan tükürmek
Nefes darlığı
Hırıltılı nefes alıp vermek
Sık sık zatürre veya bronşit olunması veya geçirilmesi
Boyun ve yüzde şişkinlik
İştahsızlık ve kilo kaybı
Yorgunluk
Bu bulgular akciğer kanserinden veya daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir. Bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

AKCİĞER KANSERİ TANISI

Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi, kişinin kanser olup olmadığını gösterir.

Hastalığın Evrelendirilmesi
Yapılan tetkikler sonucu hastada kanser saptanırsa, doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir. Bu evrelendirme kanserin yayılıp yayılmadığını, yayılmış ise vücudun hangi bölgesine yayıldığını bulmak için yapılır.

BRONKOSKOPİ

Bronkoskopi gırtlak bölgesinden sonraki solunum yollarını ve akciğerleri incelemek, tanı ve tedavi için bir takım işlemler, girişimler yapmak kullanılan bir tür endoskopi yöntemidir. Endo iç, skopi bakma, görme demektir, yani vücudun içine bakılmasıdır. Bronko bronş kelimesi yani hava yolları anlamında olup bronkoskopi kelime olarak hava yollarının içine bakma demektir.

Bronkoskopi Neden Yapılır?

Bronkoskopi işlemi başlıca iki amaçla yapılır. Birincisi tanısal bronkoskopi, ikincisi tedavi amaçlı (terapötik) bronkoskopidir. Bazen tanı amaçlı yapılan bronkoskopi sırasında küçük tedavi işlemleri yapılabileceği gibi bazen de tedavi amacıyla yapılan bronkoskopi sırasında tanısal örneklemeler alınması da söz konusu olabilir. Bronkoskopi başlıca solunum yolları ve akciğerleri ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisi için yapılır.

Tanısal Bronkoskopi Yapılan Durumlar:

• Diğer tanı yöntemleri ile kesin tanı konamamış olan solunum yolu ve akciğer hastalıkları
• Diğer yöntemlerle açıklanamayan kronik öksürük, kanlı balgam, ses kısıklığı gibi solunumsal yakınmalar

Bronkoskopi acil, hayat kurtarıcı olarak veya acil olmayan, seçimli (elektif) şartlarda yapılabilir. Yaşamsal tehlike söz konusu değilse en az 4-6 saat tam açlık şarttır. Acil bir durum yoksa hekim birçok nedenden dolayı işlemi en uygun bir zamanda yapmak isteyebilir. Bronkoskopi, yapılacak girişimlere, hastalığın ve hastanın durumuna göre lokal anestezi ve/veya bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında uygulanabilir. İşlem sırasında ağrı hissedilmez. Hastanın yaşadığı başlıca zorluk ilaçlarla kolaylıkla bastırılabilen öksürük ve nefes darlığı hissi olup çoğu hasta bu zorlukları hatırlamaz.

Son Güncelleme: 24.10.2019 10:33
Akciğer  Akciğer hastalıkları  Akciğer kanseri  Akciğer kanseri  Akciğer kanseri belirtileri  Akciğer kanseri tedavisi  Akciğer hastalığı belirtileri   

YORUMLAR