Algoritma nedir

Algoritma nedir
08.08.2019 16.36

Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola denir.

Algoritma; bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Algoritma basamaklarının bir başlangıcı ve sonu bulunur. Her adımda, yapılacak işlem açıkça belirtilir.

Bilgisayarlar, problemleri tıpkı insanlar gibi çözmeye çalışır. Kullanıcı, bilgisayar tarafından kendisine verilen komutları adım adım uygulayarak problemin çözümüne ulaşır.

Kullandığımız yazılımların tamamı «kod» adı verilen bilgisayarın anlayacağı dilde yazılmış özel komutlardan oluşur. Bu kodlar, bilgisayar yazılımcıları tarafından yazılır.

ALGORİTMA NASIL HAZIRLANIR

Algoritma hazırlamak için ilk olarak yapılacak iş yani çözülecek problem, iyice irdelenir ve tüm olasılıklar gözden geçirilir.

En az komutla, en kısa sürede, en doğru ve hassas sonuca ulaştıracak olan çözüm yolu belirlenir. Sonrasında tanımlayıcı isimleri belirlenir.

Algoritmada her işlem adımına bir numara verilir. Problemin çözümü için gerekli olan veriler ve işlenecek veriler girilir veya başka ortamlardan alınır.

BELLİ BİR SIRA HALİNDE YAPILIR

Yapılacak işlemler ve kullanılacak yöntemler açık şekilde verilir. Son olarak da bulunan sonuçlar görüntülenir veya belirli ortamlarda saklanır.

Herhangi bir problemin çözümü için hazırlanan bir algoritma, çözüm için tüm ayrıntıları sıralı bir şekilde anlatmalıdır.

Esnek olmalı, değişiklik ve güncellemelere uygun olmalıdır. Ayrıca algoritma programlamaya uygun olup herhangi bir programlama diline bağımlı olmamalıdır.

Son Güncelleme: 18.10.2019 00:43
Algoritma  Algoritme  Metematik  Sayı  Yol  Yöntem 

YORUMLAR