Ali Kuşçu Kimdir?

Ali Kuşçu Kimdir?
Astronom, Matematikçi,  Dil Bilimcidir
Doğum:1403, Semerkant
Ölüm: 16 Aralık 1474 İstanbul
03.10.2019 11.09

Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant’ta (Özbekistan) doğdu. Babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Bey’in doğancıbaşısı Muhammet’tir. “Kuşçu” adının buradan geldiği söylenir. İlköğrenimini Semerkant’ta yaptı. Sonra, Bursalı Kadızade Rumî’den ve Uluğ Bey’in kendisinden matematik ve astronomi öğrendi. Kirman’a giderek öğrenimini tamamladı. Uluğ Bey’in kurduğu rasathaneye müdür oldu ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) adlı eserine yardım etti.

Gürgani tahtında oturan Uluğ Bey, oğlu Abdüllatif’in ihaneti sonucu öldürülünce, Semerkant medreselerindeki derslerine son verdi ve hacca gitmek üzere Tebriz’e geldi. Tebriz’de, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisiyle çok ilgilendi ve yanında alıkoydu. Bir ara, Osmanlılarla barış konuşmalarını yürütmek üzere, elçi olarak Ali Kuşçu’yu Fatih’e yolladı. Ünlü bilgine hayran olan Fatih, kendisinden İstanbul’da kalmasını istedi. O, bu daveti ancak elçilik görevini bitirdikten sonra gerçekleştirebileceğini bildirip Tebriz’e döndü; bir süre sonra, bütün ailesini alarak İstanbul’a geldi. Osmanlı-Akkoyunlu sınırında, Fatih’in emriyle büyük bir törenle karşılanıp Ayasofya medresesine müderris oldu.

1474 yılında İstanbul’da vefat etti.

Başlıca eserleri:

  • Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım),

  • Riselet-ül fi’l Hey’et (Astronomi Risalesi),

  • Risalet-ül-Fethiye (Fetih Risalesi),

  • Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-Mesail (Meselelerin Keşfinde Tılsımların en Makbulü-ansiklopedik eser)

Son Güncelleme: 03.10.2019 11:10
Ali kuşçu  Ali kuşçu  Kim  Ali kuşçu hayatı  Ali kuşçu eserleri   

YORUMLAR