Cinsel İstismar Nedir

Cinsel İstismar Nedir
28.04.2019 22.19

Kişinin başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılması, suistimal edilmesi, istemediği halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olması duruma cinsel istismar deniliyor.

Cinsel istismar özellikle kadın ve çocuklara muraz kaldığı bir eğilim olarak belirtiliyor.

Her cinsiyetten, her sosyal sınıftan. her meslek grubundan ve her yaştan kişiler cinsel istismara uğrayabiliyor.

TOPLUMDAKİ CİNSEL İSTİSMAR ANLAYIŞI

Cinsel istismarın meydana gelme biçimi aleni ya da gizli yapılabiliyor. Sözle, dokunmayla ve davranışlarla cinsel istismarın fiilen gerçekleştirilmesi söz konusu olabiliyor. Her yerde ve her konumda karşılaşılabilen bir istismar, telafi edilemeyecek sonuçlar doğuruyor. Bu durum istismara karşı önlemler almanın zorluğunu ortaya çıkarıyor. Cinsel istismar dışarıdan yani tanınmayan kişilerden ya da kısmen içeriden yani tanıdık kişilerden gelebiliyor.

İÇERİDEN YA DA DIŞARIDAN İSTİSMAR

Kurbanın ve failin birbirini tanıdığı durumlarda, toplumsal kodlar sebebiyle buna karşı koyabilmek, mücadele edebilmek ve bunu engelleyebilmek daha büyük zoruluklarla karşılaşılabiliyor. Özellikle aile içi cinsel istismar durumlarında, kurbanın yaşadığı fiziksel ve ruhsal tahribat daha derin olurken; bu istismarın fark edilmesi ya da engellenmesi daha uzun süre alabiliyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYAN YIKIMLAR

Özellikle sürekli tekrarlanan bir istismar durumunun söz konusu olduğu koşullarda, kurban geri dönüşü olmayan yıkımlarla karşılaşıyor. Cinsel istismar cinsel şiddetin bir parçası olmakla birlikte, göz işaretleri ile yapılanlardan tecavüze kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

HER TOPLUMDA VE HER KÜLTÜRDE YAŞANABİLİR

Bu tür cinsel istismarlarla her toplumda ve kültürde karşılaşmak olası görünüyor. Keza bunlarla baş etmek konusundaki zorluklarla da öyle. Cinsel istismar bir suç olarak değerlendiriliyor ve toplum tarafından bu şekilde onaylanıyor. Böylelikle cinsel istismarı haklı kılmaya yönelik hiçbir gerekçe kabul edilmiyor.

CİNSEL TACİZ NEDİR

İstismarın söz konusu olmadığı durumlar ise 'cinsel taciz' olarak belirtiliyor. Cinsel taciz genel anlamda istenmeyen cinsel mağduriyeti ifade ederken; daha özel anlamda ise dolaylı ya da dolaysız bir şekilde, kişilerin kendi rızalarına rağmen cinsel yönden istismar edilmeleri, yani doğrudan olarak zorla ya da kandırılarak (anal, oral, vajinal) cinsel ilişkiye zorlanmaları ya da cinsel uyarılara yönelik davranışlara maruz edilmeleri ve dolaylı olarak da cinsel ilişki teklifi, genelde saklanan cinsel organların gösterilmesi ya da izlenilmesi durumu olarak açıklanıyor.

Son Güncelleme: 18.10.2019 22:25
Cinsel taciz  Tecavüz  Suistimal   

YORUMLAR