Ct nedir?

Ct nedir?
SağlıkA- | A+
11.10.2018 21.41

CT tıp alanında Computed Tomography kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde genellikler BT bilgisayarlı tomografi olarak bilinir.

BT/CT (Bilgisayarlı Tomografi) nedir?

Bilgisayarlı Tomografi (BT)(CT), röntgen ışınları (x ışınları) ile, vücudu ince dilimler (3-10 mm) şeklinde kesitler ile inceleyen bir tekniktir. Bu sayede vücudumuz içindeki organların hastalıklarını tanımada bize yardımcı olur. Gelişen teknolojinin sunduğu çok kesitli BT(CT) cihazlarının hızı artmış, alabildikleri kesit kalınlıkları azalmıştır.

Multislice CT (Çok Kesitli Tomografi) nedir?

Hastalıkların teşhisi için geliştirilen Tomografi, MR, Ultrasonografi, DSA, Endoskopi gibi vücut organ ve sistemlerini görüntüleyen tekniklerin birkaçının yaptığını birarada, 10-15 saniye gibi kısa sürede ve mükemmel yapabilen tomografidir.

PET CT nedir?

Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi İlk kez aynı anda en üstün iki görüntülenme sisteminin birlikte kullanılarak insan vücudunun ayrıntılı görüntülenmesinde ulaşılan en üstün teknoloji mucizesidir.

PET/CT son yıllarda onkolojik görüntülemede yeni bir çağ açan, vücudun tüm organları hakkında aynı anda hem metabolik, hem morfolojik bilgi veren kapsamlı bir görüntüleme modalitesidir. İnsan vücuduna hiç bir yan etkisi bulunmayan çok düşük dozdaki radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilerek tüm vücudun üç boyutlu tomografik yöntemlerle görüntülenmesine dayanan bir yöntemdir.

Kötü huylu olduğundan şüphelenilen kitlelerde canlı tümör dokusunun saptanması, kanserin yayılım derecesinin belirlenmesi, bu hastalara uygulanan tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, radyoterapi planlaması gibi alanlarda ve kanserli hastaların tedavi sonrası dönemdeki takiplerinde kanser hastalığının tekrar edip etmediğinin araştırılmasında son dönemde en çok kullanılan en ileri medikal görüntüleme tekniğidir.

PET CT hangi çeşit kanserlerin tanısında kullanılıyor?

En başta akciğer kanserinin erken tanısında kullanılmaktadır. PET CT, kanser 7 mm iken bile göstermektedir. Böylelikle tümör hücresi henüz akciğerin dışına çıkmadan erken evrede yakalanabilmektedir. Lenfoma, meme kanseri, deri kanserleri, ve en önemlisi kolon kanseri de erken evrede PET CT ile yakalanabilir.

Son Güncelleme: 18.10.2019 14:40
Bt/ct (bilgisayarlı tomografi)  Multislice ct (çok kesitli tomografi)   Pet ct 

YORUMLAR