Deist nedir?

Deist nedir?
07.10.2018 15.10

Deist, Deizm'e inanan kişilere verilen isimdir. Deist'ler, deizm'in gerekliliklerini yerine getirirler ve dünya görüşlerini ona göre belirlerler.

İnanış'ın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir.

Evreni yaratan, işleyişi için doğa kanunlarını koyan, ayrıca insanlığa ve evrene müdahalede bulunmayan; doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl veren bir Tanrıya duyulan inanç deizmi ifade etmektedir.

Deizm'in tarihçesi

Deist düşüncenin eski zamanlardan beri var olduğu düşünülmektedir. Deizm kelimesi ise; 17. yüzyılda özellikle İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Doğal dine inanış 17. yüzyılda Avrupa'da bir devrim olmuş; birçok kültür bu akıma destek vermiştir.

Rönesans dönemindeki hümanist yaklaşım; Avrupa'nın Klasik Roma ve Antik Yunan dönemindeki düşünceleri çalışmaya itmiştir. Mitoloji üzerine yapılan araştırmalarda da; birçok dinin kendinden önceki dinlerden örnekler alarak hikayelerde karakterlerin isimlerini değiştirerek kullandığını ortaya çıkarmıştır.

Deist'lerin temel inanç ve ilkeleri

1. Yaratıcı bir güç inancı,

2. Mantığın bize doğruları öğretebileceği inancı,

3. Kehanetlerin, mucizelerin, dinsel dogmaların, demagojilerin ve kaynağı ilahi ilan edilen dinlerin reddi.

Deistler genellikle Yaratıcı Gücü "Tanrı" olarak ifade etmektedir.

Sözlük'te deist ne demek?

1. Deizm yanlısı.

2. Tanrıcı.

3. Yaradancı.

Son Güncelleme: 18.10.2019 14:54
Tanrı  Deizm  Yaradancı 

YORUMLAR