Deltalar Nasıl Oluşur?

Deltalar Nasıl Oluşur?
EğitimA- | A+
24.11.2018 17.33

Delta, bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yerdir. Eski Yunan tüccarların Nil Nehri'nin denize ulaşan kısmında üçgen biçiminde kara parçaları olduğunu gördüler. Oluşan şekiller Yunan alfabesinin dördüncü harfi Δ (delta) yla aynı olduğu için tüccarlar buraya delta adını verdiler.

Hızlı akan suların içerisindeki alüvyon hız sebebiyle dibe çökme fırsatı bulamaz. Ancak akarsuların denize döküldüğü yerlerde akış hızı düşer. Böylece akarsunun yol boyunca içinde taşıdığı alüvyon dibe çökme fırsatı bulur. Bu çöküntü birikerek yükselir. alüvyon su bitkileri tarafından sıkıca bir arada tutulur. Bir süre sonra verimli toprakların birikmesiyle delta ovası oluşur.

Delta ovası, delta ovaları akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz iç kısmında biriktirmesi ve zamanla buraların düzlükler haline gelmesi ile oluşan ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntı olmaması gerekir. Aksi halde akıntı ile birlikte alüvyonlar gider ve ova oluşturacak bir birikinti kalmaz. Akarsuyun getirdiği alüvyon fazla olmalıdır ki tabakalaşma sağlansın. Gelgit olmaması ya da varsa şiddetinin çok az olması gerekir. Kıyının da sığ olması gerekir.

Ülkemizde bulunan delta ovalarına bakacak olursak Delta ovaları, Ülkemizde Çukurova delta ovası Adana ili sınırlarındadır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu bir delta ovasıdır. Türkiye'nin en büyük deltasıdır. Bafra ovası, Samsun ili içerisinde yer alır. Kızılırmak'ın oluşturduğu bir delta ovasıdır. Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan bir ovadır. Çarşamba ovası Samsun ilinde Bafra ovasının biraz ilerisinde yer alır. Yeşilırmak tarafından oluşturulan bir delta ovasıdır. Üzerinde yüzü aşkın köy vardır, bu da topraklarının verimli ve yaşamaya uygun olduğunu gösterir. Sakarya delta ovası Sakarya ve İstanbul illeri sınırlarında yer alır. Sakarya nehri tarafından oluşturulmuş olan bir delta ovasıdır. Meriç delta ovası Marmara bölgesindeki Ergene havzasında yer alan bir ovadır ve Meriç nehri tarafından oluşmuştur. Gediz delta ovası, İzmir ili içerisinde yer alan bu ova Gediz nehri tarafından oluşturulmuştur. Bakırçay delta ovası İzmir ili sınırlarında yer alan bakır çay nehri tarafından oluşturulmuştur. Silifke deltası Mersin Silifke ilçesi sınırlarında yer alır ve Göksu nehri tarafından oluşturulmuştur.

Son Güncelleme: 18.10.2019 12:31
Alüvyon  Delta ovası  Çukurova  Bafra ovası 

YORUMLAR