Demografi nedir?

Demografi nedir?
07.10.2018 22.43

İnsan popülasyonunun yapısının değişimlerini belirleyen, doğum, ölüm, göç, gelir veya hastalık durumları gibi sosyal ve ekonomik verilerle istatistiklere dayalı sonuçlara ulaşan bilim dalı, kısaca da nüfus bilimi olarak tanımlanabilir.

Antik Yunan'da demo yani "halk" ve grepho "yazı, kayıt" anlamına gelen bu iki kelimenin birleşimi ile oluşturulmuştur.

Demografik nedir?

"Nüfusun yapısına ilişkin, nüfus yapısı ile alakalı" anlamında kullanılan bu kelime demografi bilimi ile ilgili verilere ilişkin bilgiler hakkında konuşulurken kullanılmaktadır.

Toplum incelenirken demografik yapı, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, ırk, iş durumu, yerleşme, eğitim durumu gibi bilgiler toplanarak genel durum belirlenir.

Demografik yatırım nedir?

Demografik yatırımlar toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik beslenme, barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçları için devlet eli ile veya kişilerce yapılan yatırımlara denir.

Demografi kelimesinin sözlük anlamı

1.Nüfus bilimi.

2.Bir popülasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.

3.Nüfus bilgisi.

Demografi kelimesinin cümle içinde kullanımı

1.Anlamı

Demografik verilere dayanarak köylerden yaşanan göçün sebeplerini bulmaya

2.  Anlamı

Örneğin, en basitinden nüfus sayımları demografi kapsamında sayılır.

3.Anlamı

Bir kente yapılacak yatırımlar demografi yardımıyla kolayca belirlenebilmektedir.

Demografi kelimesinin İngilizcesi

1.Demography

2.Demographics

Kaynakça: tdk.gov.tr
Nüfusu inceleyen bilim dalı nedir?

Son Güncelleme: 18.10.2019 14:51
Nüfus  Demografi  Nüfusu inceleyen bilim dalı 

YORUMLAR