Helyum nedir

Helyum nedir
27.02.2019 17.30

Hidrojenden sonra en hafif gaz olarak bilinen helyum; renksiz, kokusuz olmakla beraber soy gaz olduğu için tepkimeye girmez ve bu yüzden eylemsizdir. Soy gazların son yörüngelerindeki elektron sayısı, o yörüngenin maksimum elektron bulundurma kapasitesi kadardır, yani o yörünge ne kadar elektron alabiliyorsa o kadar olur.

YOĞUNLUĞU HAVADAN DAHA HAFİF

Helyum'un atom numarası, her elementte de olduğu gibi helyumda da ilk elektron yörüngesinin maksimum alabildiği elektron ikidir. Bu doğrultuda helyum, soy gazlar kuralına uyan bir gazdır. Oda sıcaklığında gazdır ve gaz dışında başka hallerde görmek doğal koşullarda imkansızdır. Ancak laboratuvar koşullarında sağlanabilen sıcaklıklarda, katı ve sıvı halinde görebilir. Bu sıcaklıklar mutlak sıfıra çok yakın olduklarından dolayı, laboratuvar koşullarında sağlamak bile çok zordur. Yoğunluğu havadan daha hafiftir, bu yüzden de sıcak hava balonlarında ve zeplinlerde kullanılmaktadır.

HİDROJENİN YERİNE HELYUM

Hidrojen daha hafiftir, ancak hidrojen yanıcı bir madde olduğu için artık pek kullanılmamakta ve yerini helyuma bırakmaktadır. Elektronegatifliği yoktur, yükseltgenme basamağı sayısı sıfırdır. Her 20 bin küçük helyum balonu, bir insanın ağırlığını 6 kilogram azaltır. Kararlı bir element olduğundan diğer elementlerle bileşik yapmaz ve oksijen ile tepkimeye giremez, yani yanma tepkimesinde hiçbir zaman helyum yer alamaz.

SIVISI SOĞUTMA AMAÇLI DA KULLANILIYOR

Helyum, atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır ve sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonundan elde edilir. Havadan hafif olması, uçan balonlarda kullanılabilmesini sağlar. Hidrojen gibi yanıcı ve patlayıcı özelliği olmadığı için de oldukça güvenlidir ama bu güvenlik pahalı olduğu için bu madde pek kullanılmamaktadır. Helyum ayrıca, sıvı roket yakıtlarının basınç altında tutulmasında kullanılır. Sıvı helyum soğutma amaçlı da kullanılmaktadır.

Son Güncelleme: 18.10.2019 09:50
Helyum  Hidrojen 

YORUMLAR