Suat Akbulak

Mali Müşavir

User Avatar

Huzur Hakkı Nedir?

Huzur Hakkı Nedir?
A- | A+
26.09.2018 22.38

Kelime Anlamı ile Huzur Hakkı: “ Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen paralardır.” Şeklinde tanımlanmaktadır. 

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır. Huzur hakkı, kar dağıtımından farklı olarak hizmet karşılığı gerçekleştirilen ödemeleri kapsamaktadır.  Huzur hakkını ödeyen şirket bu ödemeyi ‘ücret’ olarak değerlendirip (GVK Md. 61) üzerinden Gelir vergisi (stopaj) hesaplayıp vergi dairesine öder. 

Huzur hakkı kimlere ödenir

Huzur Hakkı ödemesi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilir. Sadece limited ve anonim şirketlerde değil, her türlü yöneticilik faaliyetinin yapıldığı yerlerde karar alınması üzerine ödenebilir.  Örnek olarak bir vakıf da karar alması durumunda yönetim kuruluna huzur hakkı dağıtılabilir. Çeşitli meslek odalarında da aynı şekilde yönetim kuruluna yapılan ödemeler huzur hakkı kapsamında gerçekleştirilir.

Huzur Hakkı hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?

Şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi veya karar defterinde karara alınması yeterlidir. Noter tasdiki ve tescili gerekmez. Ancak özellikle çok ortaklı şirketlerde ileride bir itiraz olması ihtimaline karşın tescil ettirilmesinde fayda vardır.

Huzur hakkı hesaplanırken Gelir (stopaj) ve Damga vergisi kesintisi yapılır. Gelir vergisi artan oranlıdır. Hesaplama yapılırken brüt tutarın kümülatif toplamı üzerinden vergi oranı tesbit edilir. Örneğin ilk ödenecek huzur hakkı brüt 10.000 TL olsun. Gelir vergisi oranı (2018 yılı için) 14.800 TL'ye kadar %15 olduğundan Gelir vergisi 1.500 TL'dir. İkinci kez ödenecek huzur hakkı yine brüt 10.000 TL olsun. Kümülatif brüt toplam 20.000 TL olduğundan, ikinci kez ödenecek 10.000 TL tutarın (14.800-10.000) 4.800 TL'sının vergi oranı %15, geri kalan 5.200 TL'sının vergi oranı %20 olacaktır. Gelir vergisi oranları 2018 senesi için aşağıdaki gibidir. Vergi hesaplanan tutarlar ve oranlar yıldan yıla değişebilir. 

14.800 TL'ye kadar %15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL fazlası %20
120.000 TL nin 34.000 TL'si için 6.060 TL fazlası %27
120.000 TL için 29.280 TL fazlası %35

Huzur Hakkı ücret sınıfına girdiği için asgari geçim indirimine tabidir ancak sigorta primine tabi değildir. Huzur hakkı için de bordro düzenlenmesi gerekir.

Damga vergisi oranı ise binde 7,59’dur. Ücreti net olarak öderseniz yukarıdaki oranlar nispetinde brüte çevirerek vergi hesaplamanız gerekir.

Huzur Hakkı (Brüt Tutar) 11.870,70 TL
Gelir Vergisi 1.780,60 TL
Damga Vergisi  90,10 TL
Huzur Hakkı (Net Tutar) 10.000,00 TL
AGİ, 2018 Bekar İçin 152,21 TL
Ödenecek Toplam Tutar 10.152,00 TL

Hesaplamada AGİ ( Asgari Geçim İndirimi) kişiden kişiye değiştiği için  bekar biri ve 2018 yılı için 152,21 TL olarak dikkate alınmıştır. 

Huzur Hakkı Muhasebe Kaydı

Yukarıdaki hesaplamayı dikkate alarak muhasebe Kaydını oluşturalım;

HESAP KODU / ADI BORÇ ALACAK
770 GENEL YÖN. GİD.   11.870,70  
_____  360 ÖDENECEK VER. FON.   1.870,70
_____   - Gelir Vergisi 1.780,60
_____   - Damga Vergisi 90.10
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS 152,21  
_____ 335 PERSONELE BORÇLAR   10.152,21

Huzur hakkının vergi boyutu

Huzur hakkını gider kalemi şeklinde kaydedebilmek, beraberinde vergi avantajını da getirmektedir. Sermaye şirketlerinde kurumlar vergisi oranı bildiğimiz üzere (2018 için) %22’dir. Kar dağıtımı sonrası ortaklar bir de %15 stopaj ödemek durumundadır. Ancak şirketten huzur hakkı olarak ödenen ücretler %15'ten başlayıp; %35'e uzanan dilimler dahilinde vergiledirilir ve bu tutarı gider kalemi olarak kaydedilir. Gider kalemi olarak kayıt edildiğinde, beyan edilen şirket karı ve ödenecek Geçici ve Kurumlar vergisi tutarları da düşecektir. Şirketten kar payı alındığında, kar payının şirkete gider olarak gösterme imkanı bulunmamaktadır.

Huzur hakkı ödemeleri şirketin mali yapısına uygun ve makul olmalıdır. Şirketin mali yapısına uygun olmayan huzur hakkı ödemelerinde Kurumlar Vergisi Kanunu ’na göre örtülü kazanç kapsamında ceza ile karşılaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 18.10.2019 15:00

Suat Akbulak

Mali Müşavir

suat.akbulak@gmail.com
Huzur hakkı kimlere ödenir  Huzur hakkı muhasebe kaydı  Huzur hakkının vergi boyutu  Huzur hakkı 

YORUMLAR