Konkordato nedir?

Konkordato nedir?
05.10.2018 19.27

Konkordato, elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir hukuki çözümdür. Piyasa şartlarının iyi olmaması, borçlunun işlerinin bozulması, tahminlerinde yanılmış olması gibi sebeplerle, bir borçlunun mali durumu kötüleşmiş olabilir. Eğer borçlu bütün borçlarını ödemek zorunda bırakılırsa, borçlunun elindeki mevcudu bütün borçlarını ödemeye yetmeyecektir.

Böyle bir borçlu (eğer iflasa tabi ise) iflasın eşiğinde bulunmaktadır. Borçlu iflasa tabi değilse, elini çabuk tutup borçlunun mallarını daha önce haczettiren alacaklılar alacaklarına tam olarak kavuşacaklar, biraz daha geç davrananlar ise elleri boş döneceklerdir.

İşte, bu durumda olan bir borçlu, alacaklılarının çoğunluğu ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre, alacaklılar alacaklarının yüzde belli bir miktarından (mesela yüzde otuzundan) vazgeçerler. Borçlu, elindeki mevcudu ile, bütün borçlarını kabul edilen yüzde (misalde yüzde yetmiş) oranında öder, geri kalan borçlarından (misalde yüzde otuzundan) kurtulur.

Borçlunun alacaklılarının üçte iki çoğunluğu ile yaptığı ve onu kabul etmeyen diğer alacaklıları da bağlayan bu anlaşmaya konkordato denir.

Sözlükte "konkordato" ne demek?

1. Papalık orunuyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşma.
2. İflas durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme.

Konkordato kelimesinin ingilizcesi

n. bankrupt's certificate
Köken: İtalyanca

Konkordato ne demek? (Ekonomi)

(Concordat) İcra ve iflas Kanunu’nda düzenlenen bir kavram (İİK. m. 285-309) Elinde olmayan nedenlerle, işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan borçluları korumak için kabul edilmiş yasal bir olanak. Borçlunun mali durumu, piyasa koşullarının iyi olmaması, işlerinin bozulması, tahminlerde yanılma gibi nedenlerle kötüleşmiş olabilir. Eğer bu durumda olan borçlu, tüm borçlarını tam olarak ödemek durumunda bırakılırsa, elindeki mevcutlar bunları ödemeye yeterli olmayacaktır. Böyle bir borçlu, eğer iflasa tabi ise iflasın eşiğinde bulunmaktadır. İflasa tabi değilse, erken davranıp borçlunun mallarını haczettiren alacaklılar alacaklarını tam olarak alabilirler, ancak biraz geç kalanlar hiç bir şey alamazlar. Bu durumda olan dürüst borçlu, alacaklılarının çoğunluğu ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşma ile alacaklılar, alacaklarının belirli bir payından (diyelim ki yüzde 20 gibi) vazgeçerler. Borçlu elindeki mevcutlarla borçlarını geri kalan oranda (yüzde 80 gibi) öder ve böylece tüm borçlanndan kurtulmuş olur. Konkordato, alacaklıların çoğunluğu (üçte iki) ile yapılan ve onu kabul etmeyen alacaklıları da bağlayan bir anlaşmadır. Bu açıklamalara göre konkordatonun tanımı şöyle yapılabilir: Konkordato, dürüst bir borçlunun, alacaklılarının en az üçte ikisi ile yaptığı ve Ticaret Mahkemesinin onayı ile hüküm ifade eden, zorunlu bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile imtiyazsız alacaklılar borçluya karşı, alacaklarının belirli bir yüzdesinden vazgeçerler ve borçlu borçlarının konkordatoda kabul edilen belli bir kısmını ödemekle borcun tamamından kurtulmuş olur. Konkordato, resmi ve özel konkordato diye ikiye ayrılır. Birincisine adli konkordato veya mahkeme içi konkordato da denir. İkincisine de mahkeme - dışı konkordato adı verilir. Özel konkordato, borçlarda indirim veya vade konkordatosu (ya da ikisi birden) şeklinde olabilir. Tamamen alacaklılarla borçlular arasında yapılmış bir sözleşme durumundadır. Özel konkordato, onu kabul etmeyenleri bağlamaz. Burada resmi organların bir katkısı yoktur. Konkordato, yapıldığı zamana göre iki şekilde olur : iflas - dışı ve iflas - içi konkordato. İkinci durumda borçlu iflas etmiş olup iflastan kurtulmak için konkordato teklif etmektedir. Konkordato kabul edilir ve onaylanırsa borçlu hakkmdaki iflas bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar. İflas - dışı konkordato, iflasa tabi olsun veya olmasın, herhangi bir borçlunun yapmış olduğu konkordatodur. Burada borçlu iflasa tabi ise henüz iflas etmeden konkordato teklif eder. O nedenle iflası önleyici konkordato diye de adlandırılır.

Son Güncelleme: 18.10.2019 14:55
Iflas  Borçlu  Konkordato ne demek 

YORUMLAR