Noter nedir ve ne iş yapar ? Nasıl noter olunur ?

Noter nedir ve ne iş yapar ? Nasıl noter olunur ?
14.02.2018 10.48

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Noter Ne iş Yapar ?

-Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler,

-Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,

-Alım-satım sözleşmesi yapar,

-Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,

-Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,

-Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.

Noter Mesleğini Yapmayı Düşünen Kişilerin Özellikleri Nasıl Olmalı ?

Bu mesleği yapacak kişilerin, yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, yasal değişiklikleri izleyebilen, insanlarla iletişim kurmayı ve onlara yardım etmeyi seven kişiler olması gerekir. Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Noterlik dairelerinde günlük
çalışma saatleri o yerdeki diğer resmi dairelerle aynıdır. Ancak, vasiyetname tanzim ve tasdiki
veya gecikmesinde zarar görülecekse tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde noterlik
işlemleri yapabilirler.

Nasıl Noter Olunur ?

Mesleğin eğitimi Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır.Noterlik stajını başarıyla tamamlayanlar Noterlik Belgesi alırlar.

Noterler Nerede Çalışabilir ?

Asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki işlerini görmeye yetkili olmak üzere Adalet Bakanlığınca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir.

Son Güncelleme: 18.10.2019 15:03
Güvence  Ihbarname  Ihtarname  Tescil 

YORUMLAR