Trifaze nedir?

Trifaze nedir?
30.11.2018 22.57

Trifaze, İngilizce üç fazlı yada çok fazlı sistem anlamına gelmektedir. Gerilimlerinin arasında faz farkı bulunan iki veya daha fazla tek fazlı sistemin birleştirilmiş halidir.

Çok fazlı sistemlerin bazı özelliklerinden dolayı elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı çok fazlı olarak yapılır. Çok fazlı sistemlerin en çok kullanılanı üç fazlı sistemlerdir.

3 Faz; tek fazlı sistemlerde güç dalgalı olduğu halde, çok fazlı sistemlerde oldukça düzgündür. Böylece çok fazlı motorların momenti, tek fazlılara göre düzgün olmaktadır. Üç fazlı motorlar, tek fazlılara göre daha basit yapılı olup daha az bakım gerektirir ve verimleri de yüksektir.

Üç fazlı enerji; iletiminde gerekli olan iletken miktarı, aynı uzaklık aynı kayıplar ve aynı gerilim için bir fazlı sisteme göre azalma gösterir. Bir fazlı yükler, üç fazlı sistemin bir fazını kullanarak çalışabilirler. Üç fazlı sistemlerin tek fazlı sistemde doğrudan çalışması mümkün değildir.

Üç fazlı üretim, bir fazlı üretime benzer. Yalnız burada manyetik alan içerisinde dönen bir iletken yada bobin yerine üç adet bobin vardır. Bu bobinler birbirleri ile 120 derecelik açı ile yerleştirilmiştir.

Monofaze sayaçlar tek bir faza; trifaze sayaçlar eşit güçte üç farklı faza sahiptir. Örneğin, üç katlı bir evin 9 kW gücünde trifaze bir sayacı olduğunu düşünelim, bu evde fazların her biri, bir katı 3 kW gücünde besler.

Aynı evin 9 kW gücünde monofaze bir sayacı olması durumunda tüm ev 9 kW gücündeki tek bir faz üzerinden enerji alacaktır.

Trifaze sayaçlı elektrik tesisatında karşılaşılması muhtemel sorun, elektrikli aletlerinin yoğun olduğu fazdasigortanın atmasıdır. Yukarıdaki üç katlı ev örneğinde yola çıkarak evin giriş katındaki elektrikli aletlerin aynı anda çalıştığını ve 4 kW güç çektiklerini varsayalım.

Trifaze sistemde, giriş katının bağlantı gücü 3 kW olduğundan tesisata zarar gelmemesi için sigorta atacaktır. Aynı örnekte monofaze sayaç kulllanılması halinde toplamdan 4 kW güç kullanan ekipmanlar, 9 kW gücünde tek bir faz üzerinden beslendiği için böyle bir durumla karşılaşılmaz.

Neden trifaze sayaç tercih edilir?

• Sayaç bağlantı gücü yüksekse
• Sayaçla kullanım yeri arasındaki mesafe uzunsa
• Trifaze prize ihtiyaç duyuluyorsa (genellike iş yerleri farklı ekipmanlar (fırın vb.) için gerekebilir.)

Hangi sayacı seçmeniz gerektiği konusunda kararsızsanız bir elektrik teknisyenine danışarak ihtiyacınıza uygun olanı öğrenebilirsiniz.

Monofaze nedir?

Monofaze Nedir; Latince, İngilizce Mono Anlamında Tek fazlı, AC Akımı ile bir faz ve bir nötr hattından oluşan elektrik beslemesidir. Türkiye’de Monofaze, Tek fazlı besleme gerilim tipi 220volt AC (Alternatif Akım) ve frekansı 50Hz’dir.

Monofaze Regülatör; Servo Motorlu analog regulator sistemlerinin regülasyon hızının yetersiz kaldığı elektrik cihazlar için geliştirilmiş ve Dijital kontrol üniteleri ile desteklenmiş bir Voltaj regülatorü sistemidir.

Analog Monofaze regülatör; Regülatör sistemlerinin Voltaj düzenleme hızı saniyuede 85V/sn değerlerini yakalamaya çalışırken Mikroişlemcili regulator ile bu regülasyon hızı 200V/sn değerlerine ulaşabilmektedir.

Makine sektörünün vazgeçilmez hassas elektronik cihazları olan CNC, Tel erezyon, Lazer kesim vb. sistemler için ideal voltaj regulatoru görevini yerine getirebilecek teknolojidir.

Son Güncelleme: 18.10.2019 10:46
Trifaze  Çok fazlı  Monofaze 

YORUMLAR