Yecüc mecüc nedir?

Yecüc mecüc nedir?
10.10.2018 13.21

İslam inancına göre çeşitli kıyamet alemetleri vardır ve bu kıyamet alametleri sırayla olacaktır. İşte yecüc mecüc'te kıyamet alametlerinden biridir. Yecüc ile Mecüc denilen varlıklardan, Kitab-ı Mukaddes'in Yaratılış, Hezekiel, vahiy kitaplarında ve Kur'an'da dahil tüm kutsal kitaplarda yer alan, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini Allah'ın bildiği, insan ırkını ortadan kaldırmaya kadar ileri gidip bozgunculuğa çalışacakları söylenen çeşitli mitolojilerde ve kültürlerde insanlar olarak ya da dev, şeytan, kavimler veya ülkeler olarak anılan iki kötü millettir diye tanımlanmaktadır. Yecüc ve Mecüc kavimlerinden, Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde ve bazı hadislerde bahsedilmektedir.

Endülüs Evliyasından Osman es-Seruci hazretlerine "rahmetullahi aleyh", bir gün;

- Efendim, bize Yecüc Mecüc’den bahseder misiniz, dediler.

- Yecüc Mecüc, çok eski zamanda, bir duvar arkasına bırakılmış olup, kıyamete yakın yeryüzüne yayılacak olan iki kötü millettir, buyurdu.

Yecüc mecüc bizim gibi insan mıdırlar?

Biraz farklıdırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır. Herbirinin bin çocuğu olur. cin ve insanların sayılarının onda dokuzu bunlardır. Arkasında kaldıkları duvarı her gün oyarlar. Geceleri eskisi gibi olur.

Yecüc mecüc imanlı mıdırlar?

Hayır, kafirdirler. Set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar, bunların şerrinden şehirlere, binalara saklanırlar. Hayvanları yiyip bitirirler. Nehirleri içip kuruturlar.

Yecüc mecüc ölmezler mi?

İsa aleyhisselam dua eder. Boyunlarında yara çıkıp bir gecede ölürler. Hayvanlar bunları yiyerek çoğalırlar. Pis kokularından yer yüzü yaşanamayacak bir hal alır.

Hadislerde Yecüc Mecüc

İslam Peygamberinin bazı hadislerinde Yecüc ve Mecüc, kıyamet alametlerinden birisi olarak geçer. Bu kavmin çıkışı Mehdi 'nin çıkışından ve İsa Mesih'in sahte mesih Deccal'i öldürmesinden sonra gerçekleşecektir. Yecüc ve Mecüc, Allah'ın kendilerine musallat edeceği bir tür ile helak edileceklerdir.

Yecüc Mecüc öylesine kalabalık bir topluluktur ki ırmakların ve göllerin suyunu içerek tüketebilirler. Hepsi birden tek bir insanın ölümü gibi ölecekler, öldüklerinde leşlerinin kaplamadığı bir karış yer bulunamayacak. Bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler, Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye Gölü'nü de içeceklerdir.

Son Güncelleme: 18.10.2019 14:48
Yecüc mecüc bizim gibi insan mıdırlar  Yecüc mecüc imanlı mıdırlar  Yecüc mecüc ölmezler mi  Hadislerde yecüc mecüc 

YORUMLAR