Ziya Gökalp Kimdir?

Ziya Gökalp Kimdir?
24.10.2018 13.06

Mehmet Ziya Gökalp (23 Mart 1876, Diyarbakır  – 25 Ekim 1924, İstanbul), Toplumbilimci, şair, yazar ve siyasetçi gibi unvanlara sahip olan Ziya Gökalp, "Türk milliyetçiliğinin babası" olarak anılan değerli bir isimdir. 1876 yılında, Diyarbakır'da dünyaya gelen Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu iken, katıldığı bazı eylemler sebebiyle bir süre hapis cezasına çarptırıldı. Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmış olan Gökalp'i gelin daha yakından tanıyalım.

1876 yılında Diyarbakır‘da gözlerini açan Ziya Gökalp, 1924 yılında İstanbul‘da hayata veda etti. Şu an ise İstanbul Fatih’teki, II. Mahmut Türbesi’nde yatmaktadır. Türk yazarlar arasında görüşleri ve eserleri ile önemli bir yere sahip olan Ziya Gökalp, aynı zamanda şair kimliği ile de oldukça ünlüdür. Özgürlük düşüncesi eğitimine başladığı ilk yıllarda hocası tarafından aklında yer etmesine neden olmuştur. Bu noktada 18 yaşında özgür olma düşüncelerinin ailesi ve çevresi tarafından anlayış görmemesinden dolayı intihara kalkışmıştır. İntiharın izlerini önemli ameliyat sonucunda atlatmış ve tekrar İstanbul hayalleri kurmaya başlamıştır. Kurduğu bu hayalleri gerçeğe döken Gökalp, 19 yaşında İstanbul’a gitmiş ve eğitimine burada devam etmiştir.

Ziya Gökalp’in Hayatı

Ziya Gökalp'in HayatıKüçük yaşlardan itibaren tüm yöneldiği konularda özgürlük düşüncesini benimsemiş olan Ziya Gökalp, İstanbul’da İttihat ve Terakki üyesi olmasının ardından, 1 yıllık cezaevi serüveni sonrasında Diyarbakır’daki İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmaları ile hedeflerini tek tek başarmıştır. Ziya Gökalp’in en önemli isteği, yeryüzündeki tüm Türklerin bir toprak altında birleşmesiydi. Bu düşüncesine yer verdiği Altun Destanı, kendi dergisi olan Genç Kalemler dergisinde 1911 yılında yayınlanmıştır.

Sonraki yıl kurduğu derneğin İstanbul’a nakledilmesi sonucunda tekrar İstanbul’a yerleşmiştir. Meclis-i Mebusan olarak görev aldığı meclis kısa süre sonra kapatıldıktan sonra, Edebiyat fakültesinde eğitim vermeye başladı. Burada önemli düşüncelerinin kabul edilmesi ile birlikte, ders programları ve çeşitli kitaplar Ziya Gökalp’in önerileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Ziya Gökalp’in Eserleri

Topluma dair düşüncelerini belirttiği yazılarının yanı sıra önemli şiir kitaplarına da imza atan Ziya Gökalp, bütün eserlerinde farklı düşüncelerine değinmiş ve kendini bu şekilde ifade etmeyi tercih etmiştir. İlk şiir kitaplarından biri olan Kızıl Elma, günümüze kadar gelmiş olan önemli eserlerden biridir. Toplumsal konuları fazlasıyla ele almasından dolayı, sosyolog unvanına da sahip olmuş ve Genç Kalemler ve Türk Yurdu gibi dergilerde bu konulara yer verdiği yazılar yazmıştır. Türkçülüğün Esasları eseri ile Türkçülüğün önemini vurgulamış ve Milliyetçilik kurallarını belli bir sistem çerçevesinde kaleme almıştır. Bunlar dışında; Yeni Hayat, Altın Işık, Altın Destan, Üç Cereyan, Türk Medeniyet Tarihi ve Kuğular yazarın diğer önemli eserleri arasında yer almaktadır. Topum için sanat düşüncesini benimsemiş bir yazar ve sosyolog olarak, eserlerinde her zaman toplum ve halkı ilgilendiren konuları ele almıştır.

Ziya Gökalp’in Edebi Kişiliği

Toplum ve özgürlük adına edindiği düşüncelerini ifade etmek için şiir ve edebiyat alanlarından yararlanan Ziya Gökalp, edebi kişiliği ile öne çıkmış bir isimdir. Şiiri şuur için araç edindiğini açıkça ifade eden Ziya Gökalp, dil bilgisine büyük önem vermiş bir isimdir. Bu yönü sayesinde batı dillerinde kullanılan sözcüklerden yeni sözcükler ortaya çıkarmayı başarmıştır. Ayrıca bu konudaki düşüncelerine yer verdiği Lisan şiiri ile Türkçe dilinin önemini vurgulamıştır. Şiir ve kitaplarında sade bir dil kullanmayı tercih etmiş ve sanatların bulunmadığı yalın bir dil kullanmıştır.

Son Güncelleme: 25.10.2018 10:46
Şair  Yazar  Ziya gökalp’in hayatı  Ziya gökalp’in eserleri 

YORUMLAR