Hayrî (Mehmed Hayrullah) Kimdir?

A- | A+
Hayrî (Mehmed Hayrullah)  Kimdir?

Şair 19. Yüzyıl şairlerinden. Üryânîzâde ailesinden, Mehmed Vahid isimli Diyarbekirli bir zatın oğludur. Asıl adı Mehmed Hayrullah olup şiirlerinde Hayri müstear adını kullanmıştır. Şairimiz tahsilini tamamladıktan sonra yurdun muhtelif yer­lerinde çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Bu arada 1867'de Yanya vilâyeti müfettiş hükkâmlığında çalışmıştır. Kahire ve Kudüs'­te de vazifeli olarak bulunmuş ve 1875'te emekliye ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir, ölüm tarihi tesbit edilememiştir.

Hayri'nin Ali Emirî tezkiresinde sadece iki matla' ve üç beyti kayıtlıdır. Merhum Beysanoğlu'nun özel kütüphanesindeki mevcut mecmuaların birinde ise yalnız iki gazeline rastlanmıştır.

KAYNAK: (Tşa., s. 323), Şevket Beysanoğlu / “Said Paşa” (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 35), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

Şair 

YORUMLAR

Bunlar da İlginizi Çekebilir