Rûşenî Kimdir?

A- | A+
Rûşenî  Kimdir?

Mutasavvıf, Şair Mutasavvıf-şair (D. ?, Güzelhisar / Aydın – Ö. 1487, Tebriz).

Tam adı Ömer Rûşenî Dede'dir. Bursa'da zahirî (pozitif) ilimler okudu, Karaman'a gidip kardeşine intisap ederek derviş oldu. Sonra Bakü'de Halvetilerce ikinci pir sayılan Seyyid Yahyâ Şirvânî ile buluştu. Onun emriyle Gence, Berdea ve Karabağ'a gidip tarikatı oralarda da yaydı. Yine bu amaçla yerleştiği Tebriz'de kendi adına bir cami ve tekke yaptırdı. Halvetîlîğin Rûşenîlik kolunu kurdu. Mezarı Tebriz'dedir.

ESERLERİ:

Asâr-ı Aşk, Dîvan, Çobannâme, Miskinliknâme, Neynâme, Kalemnâme, Hâşiye ale'l-Kâdî Beydâvî.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992), Mustafa Uzun / “Dede Ömer Rûşenî” (TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 9, 1994), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Mutasavvıf  Şair 

YORUMLAR

Bunlar da İlginizi Çekebilir