Yeğen Hacı Mehmed Paşa Kimdir?

A- | A+
Yeğen Hacı Mehmed Paşa  Kimdir?

Osmanlı Valisi 18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. Alaiye'de Marulla kasabasında serdengeçti ağalarından Yusuf Ağa'nın oğlu olarak 1727 yılında doğdu.

1742'de İstanbul'a gelip Belgrad serdengeçti ağası oldu. Oradaki kötü halinden dolayı Alaiye'ye sürgün edildi. Orada da kötü halinden dolayı kaçarak İstanbul'a geldi. Suçu affolunarak Eflak serdarı oldu. Sonra turnacı, saksoncu, zağarcıbaşı ve kul kethüdası olup harpte bir muharebeyi kazanmıştır. 1773'te yeniçeri ağası oldu. Aynı yıl kendisine vezirlik verildi. 1774'te sedâret kaymakamı olup orduya girdi. İlave olarak Aydın muhassılı olup o günün ikindisinde Silistre valisi olarak ağalıkdan da azledildi. Daha sonra Vidin, ikinci defa Silistre ve Kırşehir, Anadolu valisi olup, 1780'de Alaiye'ye girişinde vezirliği kaldırılarak ikamete memur oldu. 1781'de vezirliği geri verilip Hotin muhafızı olup, Tırhala ve Rumeli valisi; 1782'de sadrazam oldu. Aynı yıl azledilerek Vidin, İnebahtı, Mısır valiliklerinde bulundu.

Ekim 1786'da Diyarbekir valisi oldu. Bir yıl sonra (1787'de) azledildi. Sonraki yıllarda Vidin seraskeri, Selanik valisi oldu. 6 Aralık 1787'de yolda iken Köstence'de vefat etti.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 4, s. 1077), Abulgani Bulduk / Diyarbekir'in Acemler'den Fethini Müteakib Gelen Valilerin Terâcim-i Hallerini Mübeyyin Tarihçe (s. 269).

Prof. Dr. İBRAHİM YILMAZÇELİK

Osmanlı Valisi 

YORUMLAR

Bunlar da İlginizi Çekebilir